نکات کنکوری الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب (100% کنکوری)

نکات کنکوری الکتروکاردیوگرام

بخش نوار قلب یا همان الکتروکاردیوگرام، هر ساله برای امتحانات نهایی و کنکور به عنوان پای ثابت سوالات حساب می شود و هر ساله شاهد طرح سوالاتی از این بخش از فصل 6 کتاب زیست شناسی هستیم. 

اما همانطور که می دانید توضیحات کتاب درسی پاسخگوی نوع سوالات مطرح شده از این بخش نمی باشد. به همین خاطر در این مطلب توضیحات کاملی از نوار قلب که مربوط به جزوه آموزش زیست شناسی به سبک پروانه می باشد برای شما انتخاب شده است. در این قسمت تمام نکات کنکوری به روش کاملا ترکیبی برای شما قرار داده شده تا بتوانید به 100% سوالات مربوط به این بخش پاسخ دهید.