نحوه عمل گیاه حشره خوار دیوانه

گیاه حشره خوار دیوانه

برگ های شدیدا اختصاصی گیاه ونوس حشره خوار با نام علمی ( Dionaea muscipula )  در اثر تماس با یک حشره سریعا به سمت هم تا شده و حشره را به دام می اندازد تا آن را هضم کند.حشره جذب شهد موجود در سطح برگ شده و با سه موی دارای حساسیت مکانیکی تماس پیدا می کند که بسته شدن دام مانند برگ را باعث می شود.

ویژگی ها:

بررسی مکانیسم عمل

دارای لینک دانلود فیلم گیاه حشره خوار

امکان خرید پستی گیاه به صورت سالم و تضمینی

بررسی عمل بساوش تنجی در نمونه های دیگر 

و....