سوالات کنکور داخل و خارج از کشور 93 تمامی رشته ها

کنکور

سوالات کنکور 93 داخل و خارج از کشور در تمامی رشته ها برروی صفحه سازمان سنجش قرار گرفت. اهمیت این سوالات در این است که با توجه به تغییر سبک سوالات کنکور، می توان از این منابع برای پی بردن به سبک جدید سوالات استفاده کرد. همچنین احتمال تکرار سوالات کنکور خارج از کشور در داخل و بلعکس وجود دارد و همچنین احتمال اینکه سوالات عمومی و مشترک رشته های مختلف برای رشته ای دیگر در سال آینده طرح شوند، وجود دارد. لذا بهتر است که دانش آموزان و داوطلبین کنکور برای آشنایی با این سوالات آن ها را دانلود کرده و حل نمایند.