در کنکور از هر فصل کتاب درسی، چند سوال طرح می شود؟

کدام کتاب

یکی از سوالاتی که بسیاری از کاربران می پرسند، اینست که از هر فصل کتاب درسی چند سوال در کنکور مطرح می شود. به همین دلیل در این مطلب بودجه بندی درس های مختلف از رشته ای مختلف را برای شما کاربران گرامی قرار دادیم تا با توجه به وقتی که دارید، فصل هایی را مطالعه کنید که بیشترین اهمیت را برای شما دارد.