آموزش های پرورش خلاقیت و نوآوری در کودکان و نوجوانان همراه با افزایش تمرکز

پرورش خلاقیت

یکی از مشکلاتی که دانش آموزان در مدرسه و حل سوالات با آن روبرو هستند، نداشتن خلاقیت کافی در حل سوالات جدید می باشد. در بسیاری از موارد دیده شده است که دانش آموز در حل سوالات کتاب درسی و سوالات مشابه هیچ مشکلی ندارد ولی همان دانش آموز وقتی با سوالی جدید از همان مطالبی که خوانده است روبرو می شود، در حل آن دچار مشکل می گردد. یکی از اصلی ترین دلایل این موضوع عدم پرورش خلاقیت در کودک و نوجوان است که در مواجه با موقعیت جدید نمی داند باید چه عملی انجام دهد. در واقع این مشکل ریشه در کودکی این افراد دارد. در این مطلبی تعدادی فیلم آموزشی که همراه با سرگرمی و جذابیت فراوان برای کودک و نوجوان است، قرار داده شده که فرد در صورت انجام این قبیل اعمال می تواند خلاقیت و نوآوری را در خود افزایش دهد.