فلاش های کرم شب تاب، وجود ATP را گزارش می دهد

کرم شب تاب

تا به حال فکر کردید که نور کرم شب تاب چگونه تولید می شود؟ همانطور که در فصل 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 1 خواندید، مولکول های زیستی کاربردهای فراوانی دارند، که یکی از آن ها تولید نور در کرم شب تاب است. در این فرایند آنزیمی خاص به همراه مصرف ATP واکنشی را انجام می دهد که نور تولید می شود. اگر مایلید در مورد این واکنش بیشتر بدانید، به ادامه مطلب بروید.

بیولومینسانس نیاز به مقادیر قابل توجهی انرژی دارد. در کرم شب تاب (firefly)، مولکول ATP در یک سری واکنش ها مورد استفاده قرار می گیرد که انرژی شیمیایی را به انرژی نورانی تبدیل می کند. در دهه 1950، از هزاران کرم شب تاب جمع آوری شده توسط بچه ها در اطراف بالتیمور (Baltimore)، ویلیام مک الروی و همکارانش در دانشگاه جانز هاپکینز، اجزاء بیوشیمایی اصلی، شامل یک کمپلکس اسید کربوکسیلیکی بنام لوسیفرین و یک آنزیم بنام لوسیفراز، را جدا نمودند. تولید یک فلاش نور نیاز به فعال شدن لوسیفرین توسط یک واکنش آنزیمی دارد که مستلزم تجزیه پیروفسفاتی ATP یا همان (PP) و تولید لوسیفریل آدنیلات می باشد. در حضور اکسیژن مولکولی و لوسیفراز، لوسیفرین متحمل یک دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو به اکسی لوسیفرین می گردد. این فرایند همراه نشر نور است. رنگ این فلاش نوری بر حسب نوع کرم شب تاب می تواند متفاوت باشد که به نظر می رسد به خاطر تفاوت های ساختاری لوسیفراز است.

چرخه تولید نور در کرم شب تاب

یکی از کارهای جالب پژوهشگران در این زمینه کلون سازی ژن لوسیفراز در داخل گیاه تنباکو می باشد. وقتی آب این گباهان توسط محلول حاوی لوسیفرین تامین می شود، گیاهان در تاریکی می درخشند.

تنباکوی لومینسانس

تهیه و تنظیم : گروه آموزش زیست شناسی در فضای مجازی

برگرفته از کتاب بیوشیمی لنینجر

اگر این مطلب برای شما مفید بود، با اشتراک آن در صفحات اجتماعی و یا فشردن دکمه گوگل پلاس (g+1) از ما حمایت کنید. همچنین اگر مایلید از ارسال مطلب جدید در وبلاگ مطلع شوید، ایمیل خود را در بخش عضویت وبلاگ وارد کنید.