سوالات کنکور داخل و خارج از کشور 93 تمامی رشته ها

کنکور

سوالات کنکور 93 داخل و خارج از کشور در تمامی رشته ها برروی صفحه سازمان سنجش قرار گرفت. اهمیت این سوالات در این است که با توجه به تغییر سبک سوالات کنکور، می توان از این منابع برای پی بردن به سبک جدید سوالات استفاده کرد. همچنین احتمال تکرار سوالات کنکور خارج از کشور در داخل و بلعکس وجود دارد و همچنین احتمال اینکه سوالات عمومی و مشترک رشته های مختلف برای رشته ای دیگر در سال آینده طرح شوند، وجود دارد. لذا بهتر است که دانش آموزان و داوطلبین کنکور برای آشنایی با این سوالات آن ها را دانلود کرده و حل نمایند.

  برای دانلود هر کدام از سوالات بر روی آن کلیک کنید

1 سوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی 

(ساعت 14:30 روز پنج شنبه)
دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی
و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه اختصاصی
2 سوالات گروه آزمایشی هنر

(ساعت 20:00 روز پنج شنبه)
دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی
و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه اختصاصی
3 سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی 

(ساعت 15:00 روز جمعه)
دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی
و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه اختصاصی دفترچه اختصاصی
(بهیاری)
4 سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی

(ساعت 19:00 روز جمعه)
دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی
و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه اختصاصی
(زبان انگلیسی)
دفترچه اختصاصی
(زبان های فرانسه وآلمانی)
5 سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی

(ساعت 14:30 روز شنبه)
دفترچه عمومی دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی
و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه اختصاصی دفترچه اختصاصی
(اصول و عقاید)
6  سوالات خارج از کشور دفترچه عمومی دفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی علوم انسانی
دفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی علوم تجربی
دفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی علوم ریاضی
دفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی هنر
دفترچه اختصاصی
گروه آزمایشی زبان

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی 

و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

دفترچه علوم انسانی (اصول عقاید و فقه) دفترچه علوم تجربی (بهیاری)  

سازمان سنجش آموزش کشور

اگر این مطلب برای شما مفید بود، با اشتراک آن در صفحات اجتماعی و یا فشردن دکمه گوگل پلاس (g+1) از ما حمایت کنید. همچنین اگر مایلید از ارسال مطلب جدید در وبلاگ مطلع شوید، ایمیل خود را در بخش عضویت وبلاگ وارد کنید.