باسمه تعالی

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه سالی واحد (روزانه)ونیم سالی -واحدی(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

هماهنگ کشوری دوره دوم متوسطه

رشته های نظری

درنوبت امتحانی شهریور ماه سال‌تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳

تذکر :( سوال و راهنمای تصحیح حد اقل ۳ ساعت پس از اتمام آزمون بصورت لینک به نام دروس قرار می گیرد . فایلها به فرم PDF می باشند. )

برای دانلود سوالات نهایی شهریور بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی و اصول عقاید۲ (شیعیان)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اهل سنت)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)

زبان خارجی

زبان آلمانی(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگلیسی(۳)

راهنمای تصحیح سوال ۴۷ درس زبان انگلیسی اصلاحیه دارد .

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۸ صبح

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبِیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی

قبل ازجدول

قرآن و تعلیمات دینی(۳)

دین و زندگی

قبل ازجدول

قرآن و تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی

قبل ازجدول

اصول عقاید(۲)

سه شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

زبان خارجی ۳

زبان انگلیسی(۳)

زبان خارجی ۳

زبان انگلیسی(۳)

زبان خارجی ۳

زبان انگلیسی(۳)

 

زبان خارجی ۳

زبان انگلیسی(۳)

پنج شنبه

۵/۶/۱۳۹۴

جبر و احتمال

ریاضی ۳

 

ریاضی

ریاضی

شنبه

۷/۶/۱۳۹۴

 

فیزیک (۳) و آزمایشگاه

 

فیزیک (۳) و آزمایشگاه

عربی ۳ ویژه ادبیات و علوم انسانی

عربی ۳ ویژه ادبیات و علوم انسانی

یک شنبه

۸/۶/۱۳۹۴

عربی ۳

عربی ۳

 

جامعه شناسی (۲)

 

جامعه شناسی (۲)

سه شنبه

۱۰/۶/۱۳۹۴

 

شیمی (۳) و آزمایشگاه

 

شیمی (۳) و آزمایشگاه

 

فلسفه و منطق

 

فلسفه و منطق

پنج شنبه

۱۲/۰۶/۱۳۹۴

حسابان

زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه

 

جغرافیا (۲)

 

اخلاق (۲)

شنبه

۱۴/۰۶/۱۳۹۴

 

هندسه (۲)

 

زمین شناسی

 

تاریخ ایران و جهان (۲)

 

تاریخ اسلام (۲)

دو شنبه

۱۶/۰۶/۱۳۹۴

ادبیات فارسی (۳)

ادبیات فارسی (۳)

ادبیات فارسی تخصصی

 

ادبیات فارسی تخصصی

 

چهارشنبه

۱۸/۰۶/۱۳۹۴

زبان فارسی (۳)

زبان فارسی (۳)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

پنج شنبه

۱۹/۰۶/۱۳۹۴

———-

———-

آرایه های ادبی

تفسیر و علوم قرآنی (۲)