باسمه تعالی

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه سالی– واحدی (روزانه)ونیم سالی  واحدی(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

 

هماهنگ کشوری دوره دوم متوسطه

 

رشته های نظری

 

 

درنوبت امتحانی دی ماه سال‌تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴

 

تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حد اقل۳ ساعت پس از اتمام آزمون بصورت لینک به نام دروس قرار می گیرد . فایلها به فرمت PDFمی باشند.

 

برای  دانلود سوالات امتحانات نهایی دی ماه ۹۴ بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

 

دروس عمومی مشترک

 

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی و اصول عقاید۲(شیعیان)

 

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اهل سنت)

 

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)

 

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)

 

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)

 

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)

 

زبان خارجی

 

زبان آلمانی(۳)

 

زبان فرانسه (۳)

 

زبان انگلیسی(۳)

 

 

راهنمای تصحیح سوال ۱۰شیمی ۳ اصلاحیه جزئی دارد

 

راهنمای تصحیح سوال ۳۴ درس ادبیات فارسی ۳ اصلاحیه دارد

 

سوال ۹ درس حسابان رشته ریاضی اصلاحیه دارد

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۱۰ صبح

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبِیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

شنبه

      ۵ /۱۰/۱۳۹۴ 

 تعلیمات دینی (۳)

دین و زندگی

قبل ازجدول

تعلیمات دینی  وقرآن (۳)

دین و زندگی

قبل ازجدول

تعلیمات دینی  و قرآن (۳)

دین و زندگی

قبل ازجدول

اصول عقاید(۲)

دو شنبه

۷ /۱۰/۱۳۹۴ 

جبر واحتمال

ریاضی (۳)

ریاضی

ریاضی

چهار شنبه

۹/۱۰/۱۳۹۴ 

عربی  (۳)

عربی(۳)

جغرافیا(۲)

اخلاق (۲)

شنبه

۱۲/۱۰/۱۳۹۴ 

فیزیک (۳) و آزمایشگاه

فیزیک (۳) و آزمایشگاه

عربی  (۳) ویژه ادبیات و علوم انسانی

عربی ۳ ویژه ادبیات و علوم انسانی

دو شنبه

۱۴ /۱۰/۱۳۹۴ 

زبان فارسی  (۳)

زبان فارسی (۳)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

سه شنبه

۵ ۱/۱۰/۱۳۹۴ 

———-

———-

جامعه شناسی (۲)

جامعه شناسی (۲)

چهار شنبه

۱۶/۱۰/۱۳۹۴ 

شیمی (۳) و آزمایشگاه

شیمی (۳) و آزمایشگاه

آرایه های ادبی

تفسیر و علوم قرآنی (۲)

شنبه

۱۹/۱۰/۱۳۹۴ 

حسابان

زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه

فلسفه ومنطق

فلسفه ومنطق

یک  شنبه

۲۰/۱۰/۱۳۹۴ 

ادبیات فارسی (۳)

ادبیات فارسی (۳)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

سه شنبه

۲۲/۱۰/۱۳۹۴ 

زبان خارجی (۳)

زبان  خارجی (۳)

زبان خارجی (۳)

زبان خارجی (۳)

پنج شنبه

۲۴/۱۰/۱۳۹۴ 

هندسه (۲)

زمین شناسی

تاریخ ایران وجهان (۲)

تاریخ اسلام (۲)