جدول مقایسه ای ماهیچه های دمی و بازدمی

ماهیچه های دمی و بازدمی

در فصل 5 کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 در مورد ماهیچه های دمی و بازدمی به طور کلی اشاراتی شده است. ماهیچه هایی که به کمک آن ها حجم قفسه سینه تغییر و به عمل دم و بازدم کمک می شود. در این بخش مقایسه ای کنکوری و ترکیبی از ماهیچه های دمی و بازدمی در سیستم تنفس انسان قرار داده شده است.  این جدول از جزوه ترکیبی آموزش زیست شناسی به سبک پروانه انتخاب شده است.

این جدول از انتخاب شده است.

مرحله تنفس

ماهیچه  موثر

مثال

توضیحات

مکانیسم انجام

مرکز عصبی

ارادی

غیر ارادی

 

 

 

 

 

 

 

دم

ماهیچه های دمی

(باعث افزایش حجم قفصه سینه میشود)

 

 

عضله

دیافراگم

1) در انسان و سایر پستانداران (مانند اپاسوم، پلاتیپوس و...)وجود دارد و قفصه سینه را از شکم جدا می کند.

2) در تنفس آرام و طبیعی مهمترین نقش را در حرکات شش ها دارد.

3) عمدتا مخطط است ولی بصورت غیر ارادی نیز کنترل میشود.

 

➀ انقباض دیافراگم ¬ حرکت روبه پایین و مسطح شدن آن ¬ افزایش حجم قفسه سینه

 

انقباض عضلات بین دنده ای خارجی ¬ حرکت دنده ها به سمت بالا و بیرون ¬ جلو آمدن جناغ و افزایش حجم قفسه سینه

 

➀ و ➁ ¬ فاصله گرفتن دو لایه پرده جنب از یکدیگر ¬ مکیده شدن هوای بیرون به درون شش ها

قشر مخ (کنترل شدت، تعداد و عمق تنفس ها)

بصل النخاع

عضلات بین دنده ای خارجی

 

1)به تعداد11عدد در سمت قفسه سینه.

2)مخطط هستند ولی بصورت غیر ارادی نیز کنترل میشود.

 

 

 

 

بازدم

ماهیچه های بازدمی

(باعث کاهش حجم قفصه ی سینه می شود)

 

 

عضلات بین دنده ای داخلی

 

1) به تعداد 11 عدد در هر سمت قفسه سینه

 

2) مخطط هستند ولی بصورت غیر ارادی نیز کنترل میشود.

➀ پایان انقباض دیافراگم ¬ گنبدی شدن دیافراگم و کاهش حجم قفسه سینه

 

➁ انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی ¬ حرکت دنده ها به سمت پایین ¬ عقب رفتن جناغ و کاهش حجم قفسه سینه

➀ و ➁ ¬ کاهش حجم قفسه سینه ¬ نزدیک شدن دو لایه پرده جنب ¬ بیرون رانده شدن هوا از درون شش ها

قشر مخ (کنترل شدت، تعداد و عمق تنفس ها)

بصل النخاع

ویدیو مربوط به ماهیچه های تنفسی

دانلود با حجم 15/1 مگابایت

 

اگر این مطلب برای شما مفید بود، با اشتراک آن در صفحات اجتماعی و یا فشردن دکمه گوگل پلاس (g+1) از ما حمایت کنید. همچنین اگر مایلید از ارسال مطلب جدید در وبلاگ مطلع شوید، ایمیل خود را در بخش عضویت وبلاگ وارد کنید.