تحلیل سوالات کنکور

سطح دشواری سوالات کنکور

هر ساله بعد از کنکور حرف و حدیث های بسیاری در مورد کنکور بوجود می آید که پر بحث ترین آن ها، بحث در مورد سطح دشواری سوالات کنکور می باشد. در این بخش با توجه به نظر سنجی های انجام شده سعی می شود نظر داوطلبین کنکور را در مورد سطح سوالات هر درس در کنکور مورد ارزیابی قرار دهیم.

تحلیل سوالات کنکور ریاضی قرار داده شد!

در کنکور ریاضی که 21 خرداد برگزار شد با نظر سنجی از حدود 2859 نفر که توسط کارشناسان کانون فرهنگی آموزش انجام شد، این نتایج برای هر درس بدست آمد.

سطح دشواری سوالات در 5 سطح، ساده تر از حد انتظار، کمی ساده تر از حد انتظار، در حد انتظار، کمی سخت تر از حد انتظار و خیلی سخت تر از حد انتظار دسته بندی شده که به این گونه به استحضار شما می رسد.

ادبیات:

4% ، 5%، 39%، 32%، 17% (به ترتیب ساده تر از حد انتظار، کمی ساده تر از حد انتظار، در حد انتظار، کمی سخت تر از حد انتظار و خیلی سخت تر از حد انتظار)

دین وزندگی:

22%، 21%، 40%، 9%، 5% (به ترتیب ساده تر از حد انتظار، کمی ساده تر از حد انتظار، در حد انتظار، کمی سخت تر از حد انتظار و خیلی سخت تر از حد انتظار)

عربی:

6%، 9%، 55%، 19%، 9% (به ترتیب ساده تر از حد انتظار، کمی ساده تر از حد انتظار، در حد انتظار، کمی سخت تر از حد انتظار و خیلی سخت تر از حد انتظار)

زبان خارجی:

13، 15، 47، 14، 9 (به (به ترتیب ساده تر از حد انتظار، کمی ساده تر از حد انتظار، در حد انتظار، کمی سخت تر از حد انتظار و خیلی سخت تر از حد انتظار)

ریاضی:

1، 2، 15، 29، 51 (به ترتیب ساده تر از حد انتظار، کمی ساده تر از حد انتظار، در حد انتظار، کمی سخت تر از حد انتظار و خیلی سخت تر از حد انتظار)

فیزیک:

3، 5، 31، 32، 27 (به ترتیب ساده تر از حد انتظار، کمی ساده تر از حد انتظار، در حد انتظار، کمی سخت تر از حد انتظار و خیلی سخت تر از حد انتظار)

 شیمی:

0، 0، 4، 7، 86 (به ترتیب ساده تر از حد انتظار، کمی ساده تر از حد انتظار، در حد انتظار، کمی سخت تر از حد انتظار و خیلی سخت تر از حد انتظار)

بررسی سطح سوالات کنکور تجربی توسط نظر سنجی از 2000 نفر
نام درس سطح دشواری

سطح دشواری به ترتیب:

ساده تر از حد انتظار، کمی ساده تر از حد انتظار، در حد انتظار، کمی سخت تر از حد انتظار و خیلی سخت تر از حد انتظار

ادبیات 2%، 3%، 35%، 35%، 22%
عربی 4%، 6%، 56%، 22%، 9%
دین و زندگی 15%، 15%، 50%، 11%، 7%
زبان انگلیسی 18%، 16%، 50%، 7%، 7%
زمین شناسی 8%، 2%، 47%، 16%، 24%
ریاضی 0%، 1%، 13%، 26%، 57% 
زیست  1%، 2%، 18%، 29%، 48%
فیزیک 0%، 1%، 6%، 16%، 75%
شیمی 1%، 4%، 18%، 22%، 53%

برگرفته از

پرتال جامع آموزش زیست شناسی

کانون فرهنگی آموزش

اگر این مطلب برای شما مفید بود، با اشتراک آن در صفحات اجتماعی و یا فشردن دکمه گوگل پلاس (g+1) از ما حمایت کنید. همچنین اگر مایلید از ارسال مطلب جدید در وبلاگ مطلع شوید، ایمیل خود را در بخش عضویت وبلاگ وارد کنید.