ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک گروه آزمایشی و به تفکیک گزینش متمرکز و نیمه‌متمرکز

آمار

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون سراسری سال 94 به تفکیک گروه آزمایشی و گزینش متمرکز و نیمه‌متمرکز و همچنین ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک گروه آزمایشی و دوره پذیرش از سوی سازمان سنجش اعلام شد.

ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک گروه آزمایشی و به تفکیک گزینش متمرکز و نیمه‌متمرکز
گروه آزمایشی جمع متمرکز نیمه‌متمرکز درصد ظرفیت متمرکز درصد ظرفیت نیمه‌متمرکز
علوم ریاضی و فنی 280247 279482 765 99.73 0.73
علوم تجربی 227220 223468 3752 98.35 1.65
علوم انسانی 219215 218521 694 99.68 0.32
هنر 18196 18128 68 99.63 0.37
زبان‌های خارجی 22379 22379 - 100.00 0
جمع کل ظرفیت 767257 761978 5279 99.31 0.69

 

ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک گروه آزمایشی و دوره پذیرش
گروه آزمایشی جمع ظرفیت روزانه نوبت دوم(شبانه) پیام نور مجازی فرهنگیان غیرانتفاعی پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد 500 نفر مناطق محروم
علوم ریاضی و فنی 280247 49989 11249 110449 1148 1154 106032 - 226
علوم تجربی 227220 53929 6791 116101 684 2477 44915 2211 112
علوم انسانی 219215 17915 4001 174930 468 2637 19151 45 68
هنر 18196 3305 615 6370 - - 7900 - 6
زبان‌های خارجی 22379 3378 753 12850 - 193 5200 - 5
جمع کل ظرفیت 767257 128516 23409 420700 2300 6461 183798 2256 417
اگر این مطلب برای شما مفید بود، با اشتراک آن در صفحات اجتماعی و یا فشردن دکمه گوگل پلاس (g+1) از ما حمایت کنید. همچنین اگر مایلید از ارسال مطلب جدید در وبلاگ مطلع شوید، ایمیل خود را در بخش عضویت وبلاگ وارد کنید.